Canvi de Distància

Preu del canvi de distància: Gratuït. Només s’accepten canvis de major a menor distància.
El canvi de distància implica el canvi en l'obsequi.

NO ES REALITZARÀ LA DEVOLUCIÓ DE LA DIFERÈNCIA DE PREU DEL CANVI DE DISTÀNCIA.