REGLAMENT

1 APLICACIÓ

Aquest reglament és aplicable a qualsevol de les MVV dins del territori nacional. MVV és el nom comercial dels esdeveniments amb distància de 42,195 m que discorren per la Via Verda. Aquest reglament regula la normativa pròpia de la Marató de les Vies Verdes.

2 DISTÀNCIA

La prova es disputarà sobre un recorregut 42.195 metres. Així mateix, existeixi la possibilitat de participar en distàncies de 10k, 21k o 30k segons les característiques de l'esdeveniment. 

3 PARTICIPACIÓ

La carrera està oberta a atletes de qualsevol nacionalitat, federats o no, sense distinció de nacionalitat o sexe.

No es permet la participació en modalitats que no corresponguin a aquesta prova d'atletisme com poden ser patins, skates, bicicletes o handbikes, tret que s'especifiqui el contrari.

Cada participant pren part en la carrera sota la seva pròpia responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física i de salut suficient per afrontar-la. L'organització es reserva el dret de sol·licitar proves mèdiques que acreditin l'òptim estat de forma a aquells participants que cregui oportú. 

Els participants accepten cadascuna de les parts d'aquest reglament i es comprometen honestament i amb honor a no anticipar-se al moment de la sortida i a cobrir la distància completa abans de creuar la línia de meta.

Les proves requereixen tenir 16 anys complerts en la data de l'esdeveniment. En el cas de menors d'edat, i sempre que superin els 16 anys, és necessària la prèvia autorització tant del tutor legal com de l'organització. Aquesta sol·licitud ha de remetre's a info@maratonviasverdes.com

El participant té el deure conèixer el recorregut de la carrera. L'organització no es fa responsable de les lesions o accidents que el participant pugui sofrir en el transcurs de la carrera. A tota persona que incompleixi la normativa de l'organització, se li retirarà de la classificació oficial. 

4 CATEGORIES

Es realitzaran diferents classificacions, tant en modalitat masculina com femenina. La categoria de cada participant quedarà establerta per l'any de naixement. Queden establertes les següents categories:

 • Junior (de 17 a 19 anys)
 • Sub 23 (de 20 a 23 anys)
 • Absulta (de 24 a 29 anys) 
 • Veterà (de 30 a 39 anys)
 • Veterà 1 (de 40 a 49 anys)
 • Veterà 2 (de 50 a 59 anys)
 • Veterà 3 (a partir de 60 anys)

Tant en modalitat masculina com a femenina. 

S'estableix la categoria esportiva amb discapacitat visual. Les persones amb discapacitat visual han d'anar degudament identificades, així com la persona que els faci de guia.

Els guies aniran sense xip. Realitzaran la inscripció online. Per optar a la classificació i premis de discapacitat visual és necessari adjuntar una còpia de la targeta acreditativa de la discapacitat a info@maratonviasverdes.com després de realitzar la inscripció.

5 PREMIS I TROFEUS

Els premis es lliuraran el mateix dia de la carrera. Els premis o trofeus no recollits el dia de la carrera, s'hauran de tramitar mitjançant el formulari d'HE OLVIDAT EL TROFEU.

Els trofeus no són acumulables en les categories. El lliurament de premis de la categoria de discapacitat visual es farà sempre que hagin finalitzat un mínim de 3 esportistes, siguin homes o dones.

Cal dirigir-se a la zona del podi una vegada finalitzada la carrera per conèixer la primera, segona i tercera posició.

Els tres primers i les tres primeres de la classificació general de cada distància obtindran trofeu.

Els tres primers i les tres primeres de la classificació per categories de cada distància obtindran trofeu (Excepte en les proves inferiors a 800 participants, que es lliurarà un trofeu per categoria).

Els premis es lliuraran a partir de les 12:30 hores. 

6 SORTIDA

La sortida es realitzarà a les 9:00h de manera indistinta per a qualsevol de les distàncies a recórrer. 

7 TEMPS DE TALL

El temps màxim per completar el circuit serà de 5h 15 min. El temps de tall s'estableix en 07:30 min/km. En qualsevol cas i passat aquest horari, el participant quedarà fora de competició al seu risc i responsabilitat podent circular d'acord a les normes vigents de tràfic.

Es prendrà el temps parcial de la mitja marató i de línia de meta

8 LEGALITAT

L'organització disposa d'una assegurança de responsabilitat civil segons la legislació vigent. S'ofereix als participants l'opció de contractar una assegurança d'accidents opcional. 

En inscriure's en la MVV, els participants donen el seu consentiment perquè STAT SPORT CLUB., per si mateix o mitjançant terceres entitats, tractin automàticament i amb finalitat exclusivament esportiva, promocional o comercial, les seves dades de caràcter personal.

D'acord amb el que s'estableix en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el participant té el dret d'accedir a aquests fitxers amb l'objecte de rectificar o cancel·lar de forma total o parcial el seu contingut. Per fer-ho, s'haurà de sol·licitar per escrit al domicili social de STAT SPORT CLUB, ( Ramón Turó, 47, 08005 Barcelona). Així mateix i d'acord als interessos esportius, de promoció, distribució i explotació de la MVV per a tothom (reproducció de fotografies de la prova, publicació de llistats classificatoris, etc...) mitjançant qualsevol dispositiu (Internet, publicitat, etc...) i sense límit temporal, els inscrits cedeixen de manera expressa a l'organització el dret a reproduir el nom i cognoms, el lloc obtingut en la classificació general i la pròpia del participant, la categoria, la marca esportiva realitzada i a la seva imatge, sense que tingui dret a rebre cap compensació econòmica.

9 INSCRIPCIONS

La inscripció a la MVV és personal i intransferible i suposa l'acceptació del present reglament.

El canvi de titularitat una vegada realitzada la inscripció, tindrà un càrrec de 3€ en concepte de gestió. No es permetrà el canvi de titularitat en cap concepte en el termini de 20 dies anteriors a la celebració de la prova. 

L'organització de la MVV no retornarà l'import de la inscripció per causa de lesió i/o malaltia, ni per qualsevol motiu aliè a la mateixa. Només en l'únic cas d'adquirir l’assegurança de cancel·lació i complint els requisits del mateix.

Les modalitats de les assegurances de cancel·lació són les següents:

BÀSIC: 10% import inscripció. Devolució del 80% sense justificant mèdic fins a 30 dies abans de la prova.

PREMIUM: 20% import inscripció. Devolució del 100% sense justificant mèdic fins a 15 dies abans de la prova.

En el cas de la modalitat bàsica, l'organització es reserva el dret a la verificació d'aquest justificant.

El reemborsament sempre contemplarà l'import de la inscripció. En cap cas es reemborsarà l'import del segur contractat.

Les inscripcions es tancaran a les 00:00, 3 dies abans de l'esdeveniment, sense excepció, o en arribar al límit d'inscripcions.

El marxandatge oficial es garanteix fins a les 23: 59h de diumenge abans de la prova. A partir d'aquesta data, es lliurarà la samarreta genèrica 42k Marató Vies Verdes.

10 DORSALS I XIPS

Els dorsals es recolliran en els punts establerts per l'organització, després de la imprescindible presentació del justificant d'inscripció i un document identificatiu oficial. El dorsal pot ser recollit per un autoritzat del participant, sempre que, present el corresponent justificant.

Els dorsals hauran de portar-se ben visibles en la part davantera del tronc durant la totalitat de la carrera. En cap cas es permetrà participar en la carrera sense dorsal.

No es podran recollir dorsals el dia de la carrera. excepte justificant necessitat en el formulari.

El xip anirà col·locat en el dorsal. Queda prohibida la manipulació, tallat o doblegat del dorsal i el xip.

Hi haurà punts de cronometratge a cada punt de sortida així com en la línia de meta. 

L'ús incorrecte del xip suposarà no aparèixer en la classificació oficial de la prova. El temps de la carrera serà registrat si el participant porta col·locat correctament el xip assignat.

11 RECORREGUT

El recorregut del circuit i els punts quilomètrics estan degudament senyalitzats i hi ha avituallament en els quilòmetres 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 i meta.

Amb l'objectiu d'una única senyalització de quilòmetres per a totes les distàncies, s'utilitza el marcatge dels quilòmetres que falten per arribar a meta: falten 30 km, falten 25 km, ... 

12 GUARDA-ROBA

La prova disposa de servei de guarda-roba custodiat. L'organització no es responsabilitza de possibles robatoris d'objectes personals.

Tots els estris personals es dipositen al guarda-roba de la zona de meta. En cap cas es deixaran estris personals dins dels autobusos. Els autobusos no tornen a meta.

En el cas d'utilitzar el servei de "bus" (transport fins als punts de sortida) s'aconsella vestir una peça vella que 5' abans de la sortida s'abandonarà i serà recollida per una associació solidària.

13 VEHICLES

Queden terminantment prohibits els vehicles motoritzats o bicicletes que no pertanyin a l'organització. Els vehicles motoritzats i bicicletes oficials que realitzin el seguiment de la carrera portaran una identificació visible a tot moment. Està totalment prohibit seguir als corredors amb cotxe, moto, bicicleta pel perill que això pot comportar per als participants i espectadors.

14 CLASSIFICACIONS

Les classificacions de la carrera disposen d'un termini de publicació de fins a 48 hores a la web oficial. Es publicaran classificacions provisionals a la línia de meta.

Classificacions en temps real al web (apartat RESULTATS)

15 RECLAMACIONS

Les reclamacions relatives a la classificació s'hauran de formalitzar per escrit al Comitè Organitzador abans de les 48h posteriors a la carrera. El comitè organitzador resoldrà la reclamació en un termini no superior a les 24 hores després de la seva recepció. Només en el cas d'estimar la reclamació, aquesta obtindrà resposta per escrit. 

16 DISPOSITIU MÈDIC

L'organització disposa de servei d'ambulàncies. Els serveis mèdics estaran autoritzats a retirar a qualsevol participant per raons mèdiques.

17 PENALITZACIONS / DESQUALIFICACIONS

El servei mèdic de la prova, el director tècnic o els jutges estaran facultats per desqualificar i retirar de la prova:

 1. L'atleta que manifesti un comportament no esportiu o es reiteri en protestes davant de l'organització al marge del que està estipulat a l'apartat de reclamacions del present reglament.
 2. Qualsevol atleta que manifesti un mal estat físic
 3. Tot atleta que no realitzi el recorregut complet
 4. Tot atleta que manipuli o usi el dorsal incorrectament

Es desclasificarán als corredors per:

 • Abocar escombraries al llarg del recorregut.
 • Dipositar escombraries fora dels cubs col·locats en els llocs d'avituallament.
 • Sortir fora del recorregut. Escurçar el recorregut o prendre dreceres.
 • Transitar per zones que prèviament hagin estat identificades i senyalitzades com a zones vulnerables pel que fa a la flora i la fauna.
 • Cridar, fer soroll (xiulets) o utilitzar llums (centelleigs) sense cap justificació, ja que pot molestar la resta d'usuaris o a la fauna de l'entorn.
 • Senyalitzar el recorregut o una part d'ell amb esprai, pintura o un altre material indeleble.
 • Negar-se a utilitzar els elements necessaris per a la identificació del participant (dorsal, codi d'identificació)

18 FOTOGRAFIA 

L'organització ofereix servei de fotografia. 

19 DRET D'ADMISSIÓ

L'organització es reserva el dret d'admissió d'inscrits.

20 REQUISITS A COMPLIR PER PART DELS CORREDORS:

 • Respecta el medi ambient. Evita el deteriorament dels recursos naturals, geològics i culturals presents en el camí.
 • Segueix el recorregut dissenyat i senyalitzat per l'organització, i no surtis d'ell.
 • Evita els itineraris secundaris que pugui tenir el recorregut principal. No utilitzis dreceres que creuin el camp. Evita escurçar el recorregut per la part interna de les corbes.
 • Prohibit abocar escombraries (residus, embolcalls, menjar o material) fora dels llocs habilitats per a això per l'organització.
 • Denúncia qualsevol conducta irresponsable envers el medi ambient que observis en altres corredors.
 • Marca el número de dorsal a les barres d'alimentació, gels ....
 • No cridar al llarg del recorregut.
 • Evita trepitjar dins de les zones humides: bassals, regates, torberes, etc ...